Welkom!

 

 

Op deze website vind je meer informatie terug over de aanmeldingen en inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.

Ouders van kinderen geboren in 2018 ontvangen begin 2020 een brief met meer informatie over het aanmelden en inschrijven van hun kind.

 

Let op! We raden u aan om steeds aan te melden met een PC of laptop.

De software van het aanmeldingsregister werkt niet altijd naar behoren als u gebruikt maakt van een tablet of Smartphone.


15 juni 2020 FLASH - bericht!!!

Vandaag, maandag, 15 juni 2020, beginnen de vrije inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.

Voor u contact opneemt met een school voor een inschrijving, check dan eerst de vrije plaatsen (zie menu hierboven).

Tot nader bericht zullen de inschrijvingen op afstand (per e-mail, telefonisch...) moeten gebeuren.

Bij een vraag tot inschrijving helpt de school van uw keuze u graag verder.

Voor algemene vragen rond het inschrijven van kleuters en leerlingen in het basisonderwijs in Houthalen-Helchteren kan u terecht bij dhr. Dirk Herfs, 0474/323.759 of dirk.herfs@ond.vlaanderen.be

 

28 mei 2020 FLASH - bericht!!!

De Vlaamse Regering heeft besloten dat, tot en met 31 augustus 2020, er géén fysieke inschrijvingen kunnen plaatsvinden voor het schooljaar 2020-2021.

Alle inschrijvingen voor dat schooljaar (inschrijveningen met een ticket via het aanmelden t.e.m. 05 juni 2020 én de vrije inschrijvingen vanaf 15 juni 2020) moeten vanop afstand gebeuren, d.w.z. digitaal (e-mail) of per telefoon /GSM of per brief... indien u hier moeilijkheden mee ondervindt, contacteer de school. Zij helpt u graag verder!

Wél bestaat de mogelijkheid om een school te bezoeken voor een gesprek. Deze 'bezoeken' zijn uitzonderlijk, kunnen enkel na afspraak met de school én moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden (zo kunnen er maar maximum 3 personen deelnemen aan dit bezoek). Deze bezoeken zijn bedoeld voor ouders die niet in de mogelijkheid zijn om hun kind vanop afstand in te schrijven!

Voor algemene vragen rond inschrijvingen (voor het schooljaar 2020-2021) in het basisonderwijs van Houthalen-Helchteren, contacteer Dirk Herfs - 0474/323.759 of dirk.herfs@ond.vlaanderen.be 

 

11 mei 2020 FLASH - bericht!!!

Vanaf maandag, 11 mei 2020 t.e.m. vrijdag, 05 juni 2020 kunnen kleuters en leerlingen die van het aanmeldingssysteem een toewijzing aan een school hebben ontvangen zich inschrijven in die school!

BELANGRIJK: De coronamaatregelen laten ouders nog altijd niet toe op scholen. Tot minstens 18 mei 2020 kunnen de inschrijvingen niet fysiek gebeuren (enkel 'vanop afstand en /of digitaal'). Om te weten hoe dit in uw nieuwe school gebeurt, neemt u best contact op (via e-mail of telefoon) met de school om de nodige afspraken te maken.

Indien bovenstaande maatregelen door de Veiligheidsraad verlengt of versoepelt worden, én wat dit voor de inschrijvingen zal betekenen, leest u dan hier.

 

Tussen 06 juni 2020 en 14 juni 2020 worden er geen kinderen in de basisscholen van Houthalen-Helchteren ingeschreven.

Vanaf 15 juni 2020 beginnen de vrije inschrijvingen. Op deze website bij 'vrije plaatsen' kan u de vrije plaatsen per school bekijken. Hoe de kleuters en leerlingen dan ingeschreven kunnen worden (fysiek, digitaal, vanop afstand...) leest u hier.

 

 

30 maart 2020 FLASH - bericht!!!

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 wordt verlengd tot en met 30 april 2020 (om 23u59)

 

  • Aanmelden tot en met donderdag, 30 april 2020 tot 23u59.
  • Dinsdag, 05 mei 2020 vertrekken de brieven (met ticket en /of weigering(en)) naar ouders.
  • Inschrijven-met-ticket van maandag, 11 mei 2020 t.e.m. vrijdag, 05 juni 2020. Indien de coronamaatregelen door de Veiligheidsraad worden verlengd, zullen deze inschrijvingen elektronisch moeten gebeuren. Indien van toepassing hoort u - na communicatie van nieuwe maatregelen - hier meer over.
  • Vrije inschrijvingen vanaf maandag, 15 juni 2020.

16 maart 2020 De Vlaamse Regering liet verleden vrijdag (13 maart 2020) weten dat 'inschrijven naar chronologie' wordt stop gezet en uitgesteld tot na 19 april 2020 (het begin van de paasvakantie). 

Deze maatregel geldt - op dit ogenblik en verder, tijdens de aanmeldingsperiode - niet voor de ouders en basisscholen in Houthalen-Helchteren! In onze gemeente wordt aangemeld tot en met 30 april 2020, 23u59.

Ouders kunnen dus nog altijd met een gerust hart hun kinderen aanmelden tot het einde van de periode.

Welke maatregelen er genomen worden voor na 19 april, weten we op dit ogenblik niet. Bezoek regelmatig deze website voor de laatste informatie! indien dringend wordt er via e-mail contact met u opgenomen.

 

11 maart 2020 BELANGRIJK: als u straks de informatie gaat ingeven voor de aanmelding van uw kind, zullen u twee vragen rond 'indicator- of niet-indicator-leerling' gesteld worden.

Bij de antwoorden, vindt u drie mogelijkheden: ja /neen / wil deze gegevens niet meedelen.

Als u het antwoord 'wil deze gegevens niet meedelen' kiest, heeft dit gevolgen voor de aanmelding van uw kind: uw kind zal door dit antwoord te kiezen op lagere plaatsen op de toewijzingslijsten van gekozen scholen worden gezet (ná alle kinderen die wel een 'ja of neen' hebben geantwoord op die vragen).

Wij vragen u zeker na te denken over de antwoorden die u gaat kiezen.

Wij willen u nog meedelen dat uw aanmelding in alle vertrouwen en naar de regels van de privacy-wetgeving (GDPR) worden behandeld.

Geen inhoud