Vrije plaatsen

De vrije plaatsen worden bekendgemaakt voor de start van de voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van het personeel. De lijst wordt geüpdatet voor de start van de aanmeldingsperiode en voor de start van de vrije inschrijvingsperiode.

Voor de instapklas (2018), de eerste kleuterklas (2017) en het eerste leerjaar is het aantal vrije plaatsen verdeeld over indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Voor meer info kan je terecht op de website van de betrokken scholen.

Hieronder vind je een tabel met de vrije plaatsen per school voor de start van de voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van het personeel.

School
Plaatsen kleuteronderwijs
 
Totaal
Kleuters 2018 - indicator
Kleuters 2018 niet- indicator
Kleuters 2017 - indicator
Kleuters 2017 niet- indicator
Kleuters 2016
Kleuters 2015
Basisschool Lucernacollege
             
Gemeentelijke basisschool 't Centrum
             
Gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar - hoofdschool
             
Gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar - wijkschool
             
GO! Basisschool Euroschool De Mozaïek
             
GO! Basisschool Park van Genk
             
Vrije basisschool De Schakel - Kleuterschool
             
Vrije basisschool Lillo's Klavertje
             
Vrije basisschool Meulenberg - Kleuterschool De Kleine Wereld
             
Vrije lagere school De Biekorf - wijkschool Sonnis
             
Vrije kleuterschool De Kleine Reus
             
Vrije kleuterschool Klim-Op
             
 
School
Plaatsen lager onderwijs
       
 
Totaal
1ste leerjaar indicator
1ste leerjaar niet-indicator
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Basisschool Arkades
               
Basisschool Lucernacollege
               
Gemeentelijke basisschool 't Centrum
               
Gemeentelijke lagere school De Griffel
               
Gemeentelijke lagere school De Lakerberg
             

 

GO! Basisschool Euroschool De Mozaïek
               
GO! Basisschool Park van Genk
               
Vrije basisschool De Schakel - Kleuterschool
               
Vrije Basisschool Lillo's klavertje
               
Vrije basisschool Meulenberg - Lagere school
               
Vrije lagere school De Biekorf - Hoofdschool
               
Vrije lagere school De Biekorf - Wijkschool Sonnis