Hoe aanmelden en inschrijven?

STAP 1: CONTACTEER EERST EEN AANTAL SCHOLEN

Kies bewust voor wat je het best vindt voor je kind. Beperk je niet tot 1 school, zodat je bij het aanmelden verschillende voorkeuren kan aanduiden, in de volgorde die je zelf wenst.

Via deze link vind je de lijst van de scholen, alsook de vermelding van het aantal vrije plaatsen die zij per geboortejaar, per leerjaar of per niveau (kleuter/lager) hebben bij het begin van de aanmeldingsperiode.

 

STAP 2:  MELD JE KIND AAN VIA DEZE WEBSITE

Meld je kind aan tijdens de aanmeldinsgperiode. Deze loopt van maandag 7 februari 2022 (vanaf 9u) tot en met vrijdag 4 maart 2022 (tot 23u59).

Aanmelden gebeurt door het invullen en verzenden van het registratieformulier. In het formulier worden verschillende gegevens gevraagd. Alle gegevens zijn nodig voor een juiste toewijzing en worden enkel gebruikt in het strikte kader van de aanmeldings-en inschrijvingsperiode.

Toelichting bij de gevraagde gegevens

(1) Persoongegevens van je kind

 • Hier moet je onder andere het officiële domicilieadres van het kind invullen.
 • Het is belangrijk dat dit adres juist is. Aan de hand van dit adres wordt de afstand tot de school berekend. Bij plaatsgebrek in een school is het de afstand die beslist wie voorrang heeft. Wie dichter bij de school woont heeft voorrang op wie verder woont.
 • Bij de inschrijving zal gevraagd worden naar een attest gezinssamenstelling waaruit blijkt dat het kind op het opgegeven adres gedomicilieerd is. Dit attest kan je afhalen bij het gemeentebestuur (burgerzaken). Je kan dit attest ook online aanvragen http://www.houthalen-helchteren.be/samenstelling-gezin-aanvraag-attest.
 • Wanneer bij de inschrijving in maart blijkt dat een verkeerd adres werd ingevuld, vervalt de aanmelding en kan je jouw kind pas inschrijven vanaf 9 mei 2022 tijdens de vrije inschrijvingsperiode.
 • In geval de ouders gescheiden zijn en het ouderlijke gezag is nog niet toegewezen, maken de ouders een onderlinge geschreven en ondertekende afspraak die kan worden voorgelegd bij de inschrijving.

(2) Persoongegevens van de ouder(s) of voogd

 • Dit moeten de gegevens zijn van de wettelijke ouder(s) of voogd die het kind zal komen inschrijven. Bij de inschrijving zal gevraagd worden naar de identiteitskaart.

(3) Vragen over de gezinssituatie

 • Door de wet op het inschrijvingsbeleid zijn alle basisscholen in LOP-gebieden verplicht deze 2 vragen aan ouders te stellen, hetzij via de aanmelding, hetzij via de inschrijving:
  • Ontvangt het gezin een schooltoelage?
  • Heeft de moeder een diploma secundair onderwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO of 6BSO)?
 • Het is op basis van de antwoorden op deze vragen dat plaatsen toegekend worden in het kader van de sociale mix op school.
 • Wanneer bij de inschrijving in mei blijkt dat de gegevens niet juist zijn, vervalt de aanmelding en kan je jouw kind pas inschrijven vanaf 9 mei 2022.
 • Ouders die in het schooljaar 2020-2021 en/of 2021-2022 een schooltoelage ontvangen en dit ook hebben vermeld bij de aanmelding, dienen het bewijs van de toelage mee te brengen (de brief of attest van de uitbetalers of een rekeninguittreksel).

(4) Leerlingengroep (geboortejaar/leerjaar) en scholen van voorkeur

 • Bij 'leerlingengroep' wordt gevraagd om voor kleuters het geboortejaar aan te duiden, en voor lagereschoolkinderen het leerjaar waar ze volgend schooljaar naartoe gaan.
 • Bij 'scholen' wordt gevraagd je scholen van voorkeur in volgorde aan te duiden. Het is niet verplicht om meer dan 1 school aan te duiden, maar wel sterk aangeraden! Als er maar 1 school van keuze is en daar is geen plaats voor je kind, dan is je kind niet aangemeld en moet de inschrijving wachten tot 9 mei 2022 in een school van tweede of lagere keuze. Duid je die andere scholen nu al aan, dan geniet je ook in die scholen de voorrang van aanmelding.  Je kan tot maximum 5 scholen kiezen. Er wordt aanbevolen om minstens 3 schoolkeuzes aan te duiden.

(5) Gekoppelde aanmelding: meerdere kinderen aanmelden voor 1 school (indien van toepassing)

 • Deze vraag moet enkel ingevuld worden door de ouders die meer dan 1 kind aanmelden en deze kinderen willen aanmelden voor dezelfde school.
 • Er wordt altijd contact opgenomen wanneer er gekoppelde inschrijvingen zijn.
 • Indien niet voor alle kinderen tegelijk plaats is in die school, kan de school beslissen om toch alle kinderen op te nemen. Indien het voor geen enkele gekozen school mogelijk is om alle kinderen tezamen in te schrijven, wordt contact met je opgenomen met de vraag of je de inschrijving gekoppeld wenst te houden.

 

STAP 3: TOEWIJZINGSBRIEF

Na de aanmeldingsperiode worden voor 11 maart 2022 de toewijzigingsbrieven per post verstuurd.

Dit is een brief met het bericht in welke school je jouw kind kan inschrijven. Voor de meesten zal dit de school van eerste keuze zijn. Alleen wanneer er geen plaats meer is in de school van eerste keuze, wordt je kind toegewezen aan de school van tweede keuze. Mocht er daar ook geen plaats meer zijn, dan wordt het derde keuze, enzoverder.

De toewijzing wordt bepaald door de volgende criteria (in deze volgorde):

 1. Per school door het aantal vrije plaatsen per geboortejaar of leerlingengroep én de verdeling van die vrije plaatsen voor kleuters /leerlingen die wel/niet beantwoorden aan minstens één van volgende sociale kenmerken: een schooltoelage ontvangen en de moeder bezit geen diploma secundair onderwijs.
 2. Afstand. Door de afstand tussen het domicilieadres van het kind en het officiële adres van de school gemeten in vogelvlucht. Hoe dichter het kind bij de school woont, hoe meer kans op toewijzing. De toewijzigingsbrief zal steeds de afstand vermelden.
 3. Toeval...

Voor scholen die hoger op je ranglijst stonden, maar geen plaats meer was voor je kind, ontvang je samen met de toewijzingsbrief een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt ook het nummer dat je kind inneemt op de wachtlijst. Als er later toch nog plaatsen zouden vrijkomen op de school en je kind staat hoog genoeg op de wachtlijst, dan zal de school je contacteren met de vraag of je alsnog wenst in te schrijven.

 

STAP 4: SCHRIJF JE KIND IN TIJDENS INSCHRIJVINGSPERIODE VOOR AANGEMELDE KINDEREN!

Opgelet! Aangemeld is nog niet ingeschreven! Wanneer uw kind aan een school is toegewezen, moet je nog met de toewijzingsbrief naar de school gaan om in te schrijven. Dit kan vanaf maandag 21 maart 2022 tot en met vrijdag 29 april 2022.

 • Laat deze periode niet voorbijgaan, anders vervalt de voorrang die je kind geniet door de aanmelding!
 • Neem contact op met de toegewezen school om een afspraak te maken.
 • Neem ook mee naar de inschrijving:
  • de SIS-kaart, ISI+kaart  of klevertje mutualiteit van je kind
  • je eigen identiteitskaart
  • als je een schooltoelage ontvangt: het bewijs hiervan
  • een attest gezinssamenstelling (gratis af te halen bij jouw gemeentebestuur / team burgerzaken of elektronisch)

Je kind is pas ingeschreven als je de akkoordverklaring met het pedagogisch project en het schoolreglement hebt ondertekend.

Na de inschrijvingsperiode voor de aangemelde toegewezen leerlingen, worden de vrije plaatsen van de scholen geteld. Als er nog vrije plaatsen zijn, zijn de mensen op de wachtlijst aan de beurt. Zij worden dan door de school opgebeld om hun kind in te schrijven. De volgorde van de wachtlijst wordt hierbij altijd gerespecteerd.

 

STAP 5: VRIJE INSCHRIJVINGSPERIODE

Deze start vanaf maandag 9 mei 2022.

Tijdens deze periode is inschrijven in de school toegelaten zonder toewijzingsbrief en zonder dat je aangemeld hebt. Op dat moment kan het zijn dat er geen vrije plaatsen meer zijn in de school van jouw keuze.